Edukativne aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Varaždin u travnju

Područni ured civilne zaštite Varaždin aktivno je provodio edukativne aktivnosti tijekom travnja, usmjerene na školsku djecu i građane

Foto: MUP

U razdoblju od 18. do 26. travnja, educirano je 234 učenika iz osnovnih škola u Bednji, Lepoglavi, Maruševcu, Vrbnom, Druškovcu i Gredi o postupanju u izvanrednim situacijama, radom žurnih službi i jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.
 
Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin su također održali edukacije građana u Ludbregu i Varaždinskim Toplicama 18. i 19. travnja, pružajući im informacije o sustavu civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te o procjeni rizika od velikih nesreća i planovima djelovanja civilne zaštite za njihovo područje. U edukaciju su bili uključeni i predstavnici Hrvatskog Crvenog križa i vatrogasne zajednice.
 
Osim toga, organizirane su i tri pokazne vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite, simulirajući različite scenarije kao što su evakuacija nakon potresa i eksplozija plinskog kotla. Vježbe su provedene u Trnovcu Bartolovečkom te naselju Luka i Radovan, na odgovarajućim područjima i prostorima, simulirajući uvjete što više sličnije stvarnim situacijama u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, a u skladu s temom i ciljevima vježbe. Uloga Područnog ureda civilne zaštite Varaždin bila je doprinijeti uspješnosti vježbi i njihovoj analizi putem upravljačke skupine.
 
Kroz kontinuirano provođenje edukacija i vježbi, Područni ured civilne zaštite Varaždin nastoji uspostaviti suradnički odnos sa svim sastavnicama sustava civilne zaštite, stavljajući poseban naglasak na građane kao ključne sudionike u osiguravanju sigurnosti i spremnosti za izvanredne situacije.