U Bjelovaru održan sastanak na temu spremnosti sustava civilne zaštite za nepovoljne vremenske uvjete

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/sastanak bjelovar (4).jpg

U organizaciji Bjelovarsko-bilogorske županije i Službe civilne zaštite Bjelovar u utorak, 14. studenog 2023., održan je radni sastanak s nadležnim službama koje upravljaju vodnom, cestovnom i energetskom infrastrukturom, operativnim snagama sustava civilne zaštite te s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

Foto: MUP
 
Cilj sastanka bio je prikaz preventivnih i operativnih mjera u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta i procijenjenih posljedica, prema postojećim procjenama ugroženosti jedinica lokalne samouprave i procjeni Državnog hidrometeorološkog zavoda. 
 
Predstavnici jedinica lokalne samouprave prezentirali su organizaciju rada zimske službe, opskrbe energentima i vodom te skrbi o socijalno ugroženim skupinama i pojedincima odnosno mogućnost interventne opskrbe hranom, vodom i nužnog smještaja uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta.
 
Na temelju iznesenih informacija i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite, zaključeno je kako su sve službe spremne u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta za nadolazeće razdoblje.