Postavljen šator za trijažu i kontejneri za potrebe zdravstvenog sustava

Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite 29.listopada 2020. godine  za potrebe Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice podigli su šator za trijažu prije ulaska pacijenata u bolnicu. Dan kasnije od strane tvrtke Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca isporučen je i postavljen prvi u nizu od desetak stambenih kontejnera za potrebe zdravstvenog sustava Varaždinske županije. Kontejner je postavljen ispred Gradske sportske dvorane Varaždin poznatije kao Arena Varaždin. Služiti će za „drive-in“ testiranja građana na SARS-COV-2. Sam odabir lokacije ide u prilog sprječavanju prometnih gužvi u centru grada, obzirom na potrebu testiranja sve većeg broja građana.

Ispred područnog ureda civilne zaštite Varaždin postavljanju šatora, odnosno kontejnera bili su prisutni pročelnik područnog ureda Ivica Matošić te viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne zaštite Nedeljko Kučej.

Tijekom borbe protiv virusa pripadnici civilne zaštite (dobrovoljni pričuvnici i profesionalni djelatnici) su pokazali visoku motiviranost i stručnost u izvršavanju svih zadaća. Svakodnevne brojke zaraze koronavirusom iznova izazivaju zabrinutost građana te uz angažman snaga civilne zaštite te zdravstvenih djelatnika savladavamo sve izazove koji se stavljaju pred Područni ured civilne zaštite Varaždin sve u cilju borbe protiv ove pandemije.