Posjet Hidroelektrani Varaždin

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin posjetili su 7. prosinca Hidroelektranu Varaždin te održali radni sastanak s rukovodstvom

Foto: MUP

U cilju što bolje suradnje upoznali su se sa svim aspektima rada ovog objekta važnog za energetsku stabilnost Republike Hrvatske.

Sama hidroelektrana je smještena na rijeci Dravi, blizu grada Varaždina, a obuhvaća dionicu od Ormoža do Varaždina. Prva je to u nizu od tri hidroelektrane na hrvatskom dijelu rijeke Drave. Postrojenja hidroelektrane se sastoje od akumulacijskog jezera s obodnim nasipima i dovodnog kanala, pokretnog i nasutog dijela brane, ulazne građevine, strojarnice i odvodnog kanala. Bitno je napomenuti da uz proizvodnju električne energije hidroelektrana ima i važnu ulogu u opskrbi vodom, obrani od poplava, zaštiti zemljišta od erozije, navodnjavanju, odvodnji  te prometu.

Upravo je od djelatnika Područnog ureda civilne zaštite Varaždin iniciran sastanak zbog rizika od nastanka poplave uzrokovane pucanjem brane i preventivne obrane od poplava. S aspekta civilne zaštite nemjerljiv je doprinos izgradnje hidroelektrane, odnosno nasipa, jer se na taj način regulirala rijeka Drava koja je redovito prijetila izlijevanjem prema okolnim naseljima te samom gradu Varaždinu. Od 1975. godine, kad je izgrađena hidroelektrana, nestala je opasnost za ljude i imovinu što posljedično ima doprinos za razvoj čitavog područja.

Rukovodstvo Hidroelektrane je predstavnike Područnog ureda informiralo o stalnom obilasku i kontroli nasipa te po potrebi i njegovoj sanaciji. Na kraju je od svih prisutnih iznesen zajednički komunikacijski i preventivni cilj u smislu daljnje suradnje u obrani od poplava i ranog upozoravanja te su najavljeni posjeti i ostalim objektima HEP proizvodnje na području nadležnosti.