U Pregradi održana edukacija građana iz područja civilne zaštite

Služba civilne zaštite Krapina je, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Pregrada danas, 23. listopada 2023. održala edukaciju građana i volontera Gradskog društva Crvenog križa Pregrada iz područja civilne zaštite

Foto: MUP

Građani su tijekom edukacije upoznati sa sustavom civilne zaštite te svojom ulogom u zaštiti i spašavanju. Posebno su istaknute vrste velikih nesreća i katastrofa ovisno o uzrocima nastanka i s posebnim osvrtom na prirodne i tehničko-tehnološke nesreće te postupke i djelovanje prije, za vrijeme i nakon velikih nesreća i katastrofa.

Po završetku edukacije otvorena je rasprava u kojoj su građani istaknuli korisnost edukacije i pozdravili ovaj oblik upoznavanja sa sustavom civilne zaštite.