Provedene edukacije djece iz područja sustava civilne zaštite

Djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec tijekom ožujka proveli edukacije djece u osnovnim školama u Gornjem Mihaljevcu i Maloj Subotici

Foto: MUP

Tako je, 6. ožujka 2024. provedena edukacija za 40 učenika nižih razreda u Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec. Tijekom edukacije djeca su upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, zadaćama žurnih službi te ispravnim načinom postupanja u slučaju požara, potresa i poplave. Simuliran je poziv prema broju 112, što je kod učenika izazvalo posebnu pažnju. Djeci je skrenuta pozornost na zloupotrebu broja 112 i razloge zbog kojih to ne smiju činiti.

Edukacija djece povedena je u suradnji s pripadnicima žurnih službi, policije, vatrogasca i HGSS-a, kojom prilikom su djeci na zanimljiv način predstavili rad svojih službi u sustavu civilne zaštite, svoju odoru, opremu i tehniku koju koriste u radu.

Djeca su postavljala pitanja iz svakodnevnog života i time aktivno sudjelovala u edukaciji. Cilj edukacije je djeci odmalena ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te na važnost pravilnog ponašanja i postupanja ako se nađu na područjima zahvaćenim nesrećom ili katastrofom. Uz sve korisne informacije, podijeljen im je i prigodni promotivno-edukativni materijal.

Također, djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec u suradnji sa Službom prevencije Ravnateljstva policije i linije rada prevencije Policijske uprave međimurske sudjelovali su 7. ožujka u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica u aktivnostima iz  preventivne akcija "Poštujte naše znakove". Tom prilikom se 229 učenika od prvog do četvrtog razreda upoznalo sa sustavom civilne zaštite te što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i požara.