Održana vježba sustava civilne zaštite Grada Koprivnice

U Koprivnici je jučer, 24. listopada održana vježba civilne zaštite na temu gašenja požara, evakuacije i spašavanja zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade izazvanog potresom, u kojoj su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica

Foto: MUP

Vježba je održana u prostoru Kampusa, na lokaciji Enter Koprivnica- Inkubator kreativnih industrija, s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja iz zgrade Enter Koprivnica – Inkubator kreativnih industrija i spašavanje zaposlenika u pravnim osobama u slučaju potresa i požara, provjere postupaka snaga sustava civilne zaštite određenih Planom djelovanja civilne zaštite Grada Koprivnice, osposobljenosti žurnih službi i operativnih snaga te komunikacije svih timova na terenu putem TETRA veze.
 
Prema scenariju, Koprivnicu je pogodio potres te je izazvao materijalnu štetu. Došlo je do urušavanja dijela zgrade i požara. Djelatnici se odmah evakuiraju, a nakon provjere brojnog stanja utvrđeno je kako nedostaju dvije osobe. Pristupa se akciji traganja te su ozlijeđene osobe pronađene i zbrinute.
 
Uz djelatnike Službe civilne zaštite Koprivnica u vježbi su sudjelovali članovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice,  Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Gradskog društva Crvenog križa Koprivnice i HGSS- Stanica Koprivnica.
 
Nakon provedene analize, zaključeno je kako su ispunjeni zadani ciljevi te je istaknuta dobra koordinacija i suradnja svih sastavnica sustava civilne zaštite na terenu.