Sastanak na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2023.

U organizaciji Službe civilne zaštite Krapina danas, 1. lipnja 2023. godine, u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina održan je radni sastanak s predstavnicima sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2023.

Foto: MUP

Uz predstavnike organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, HGSS-a Stanica Zlatar Bistrica, Policijske uprave krapinsko – zagorske, Postaje prometne policije Krapina, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije, Egis road operationa Croatia d.o.o. (auto cesta Zagreb – Macelj), Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije te Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.

U uvodnom dijelu sastanka djelatnici Službe civilne zaštite Krapina upoznali su nazočne s naputkom dostavljenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području nadležnosti Službe civilne zaštite Krapina, kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2023.
 
Posebno je skrenuta pozornost na potrebu imenovanja, konstituiranja i održavanja sjednica Stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dopune i ažuriranja postojećih baza podataka i planskih dokumenta te provjere funkcionalnosti i spremnosti objekata planiranih za zbrinjavanje većeg broja evakuiranih osoba/turista uslijed velikih nesreća ili katastrofa, odnosno mogućih dugotrajnih zastoja ili prekida u prometu. Također, inicirano je organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je naglašena potreba održavanja komunikacije sa žurnim službama, operativnim snagama sustava civilne zaštite, komunalnim poduzećima i udrugama građana.
 
Sudionici sastanka dali su prikaz stanja o poduzimanju i izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2023. godine iz područja svoje nadležnosti te ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja u kojem uz stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. Također, usuglašena  je koordinacija nadležnih službi i Županijskog centra 112 Krapina, koji zaprima i prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.
 
Predstavnici sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite zaključili su kako su obavljene pripremne aktivnosti iz njihove nadležnosti te da su spremni za nadolazeću turističku sezonu 2023. godine.