Pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Martijanec „Potres u Vrbanovcu 2019“

S obzirom na to da se Općina Martijanec  nalazi na  području na kojem je moguće očekivati nastanak potresa, te da je posljednji potres iz 1993. godine koji je imao epicentar kod naselja Slanje proglašen elementarnom nepogodom sa značajnim posljedicama po lokalno stanovništvo, organizirana je i provedena vježba u kojoj je  simuliran upravo nastanak potresa odnosno posljedično nastalih požara.

Vježbu je organizirala Općina Martijanec u skladu s Planom vježbi za 2019. godinu, a u prigodi obilježavanja Dana Općine. Sam  događaj iziskivao je provedbu evakuacije i spašavanja iz nekoliko građevinskih objekata javne, stambene i gospodarske namjene, odnosno  spašavanje osoba koje su se zatekle u istim objektima tijekom potresa i koje bez vanjske pomoći nisu bile u stanju  samostalno napustiti objekt te gašenje požara.

Scenarij vježbe predviđao je uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine, a sama vježba održana je u središnjem dijelu naselja Vrbanovec 9. studenoga 2019. godine s početkom u 12:00 sati.

Pored Općinskog stožera civilne zaštite koji je imao zadaću koordinativnog tijela vježbu su odradili timovi; 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine, Policijske postaje Ludbreg, Stanice gorske službe spašavanja Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Područni ured civilne zaštite Varaždin pored poslova koji su se odnosili na uzbunjivanje stanovništva u vježbu je bio uključen i kroz pripremu i analizu vježbe.         

Vježbu su uz brojne građane pratili i povjerenici civilne zaštite kao i predstavnici pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite te su se mogli upoznati s prikazanim sposobnostima  tehnikama  i vještinama  spašavanja s visina i zarušenog prostora, pretrage  zgrada i gašenja požara, medicinskog zbrinjavanja, uspostavu radio komunikacija.  

Potreba unapređenja radio komunikacija između svih operativnih snaga jedan je od  zaključaka analize same vježbe koja je ocijenjena visokim ocjenama kako za samu provedbu tako i za odabir teme. Naime specifičnosti situacija kod potresa koje su se u vježbi proigravale do sada nisu uvježbavane te su doprinijele uočavanju određenih nedostataka, te potreba za dodatnim osposobljavanjima i opremanjima