U općinama Mali Bukovec i Vidovec provedene pokazne vježbe civilne zaštite

Foto: MUP

U sklopu obilježavanja Dana Općine Mali Bukovec, koja se nalazi na području na kojem je moguće očekivati nastanak potresa sa značajnim posljedicama po lokalno stanovništvo, organizirana je i provedena vježba u kojoj je  simuliran upravo nastanak potresa odnosno posljedično nastalih požara. Sama vježba zahtijevala je provedbu evakuacije i spašavanja iz nekoliko građevinskih objekata javne, stambene i gospodarske namjene, odnosno spašavanje osoba koje su se zatekle u tim objektima tijekom potresa te koje bez vanjske pomoći nisu bile u stanju samostalno napustiti objekt, kao i gašenje požara. Scenarij vježbe predviđao je uključivanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Mali Bukovec i susjedne Općine Veliki Bukovec, a sama vježba održana je u središnjem dijelu naselja Mali Bukovec. Pored Općinskog stožera civilne zaštite koji je imao zadaću koordinativnog tijela vježbu su odradili timovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja obje općine, zatim Policijske postaje Ludbreg, Stanice gorske službe spašavanja Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Područni Ured civilne zaštite Varaždin pored poslova koji su se odnosili na uzbunjivanje stanovništva u vježbu je bio uključen kroz pripremu vježbe i kroz analizu vježbe. Vježbu su uz brojne građane pratili i povjerenici civilne zaštite kao i predstavnici pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite te su se mogli upoznati s prikazanim sposobnostima  tehnikama  i vještinama  spašavanja s visina i zarušenog prostora, pretrage  zgrada i gašenja požara, medicinskog zbrinjavanja, uspostavu radio komunikacija.  
 
Vježba spašavanja osoba iz ruševina nastalih potresom provedena je i u Općini Vidovec prilikom obilježavanja njihovog dana. Naime, prema scenariju snažan potres pogodio je Općinu  Vidovec te izazvao materijalnu štetu na objektima u vidu urušavanja. Potres je izazvao urušavanje zgrade Nogometnog kluba NK Nedeljanec s popratnom pojavom – požarom. Većina članova Nogometnog kluba Nedeljanec („Juniori“) samostalno se evakuirala međutim tri osobe ostaju „zarobljene“ u ruševinama. Vatrogasci su prodrli u ruševinu i gase požar te pronalaze dvije osobe koje iznose i predaju timu Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, dok tim HGSS Stanica Varaždin  pretražuje objekta i uz uz pomoć potražnog psa pronalaze treću osobu. Tim Hitne medicinske službe nakon izvršene medicinske trijaže dvije povrijeđene osobe predaje ekipi Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, a jednu osobu zbog težine ozljeda odvoze u Opću bolnicu Varaždin. I ova je vježba uspješno završena.