Sastanak na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2022.

U organizaciji Službe civilne zaštite Krapina, danas, 20. svibnja 2022. u prostorijama Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u Krapini, održan je radni sastanak s predstavnicima sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2022.

Foto: MUP

Uz predstavnike organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, HGSS-a stanica Zlatar Bistrica, Turističke zajednice Krapinsko - zagorske županije, Policijske uprave krapinsko – zagorske, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije, Egis road operationa Croatia d.o.o. (auto cesta Zagreb – Macelj), Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije, Državnog inspektorata - Područnog ureda Varaždin - Ispostave Krapina te Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.
 
U uvodnom dijelu sastanka, voditelj Službe civilne zaštite Krapina upoznao je nazočne s uputama dostavljenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području nadležnosti Službe civilne zaštite Krapina, kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2022.
 
Posebno je skrenuta pozornost na potrebu dopune i ažuriranja postojećih baza podataka i planskih dokumenta, ažuriranja podataka o članovima stožera civilne zaštite te po potrebi održavanja sjednica stožera civilne zaštite na kojima bi se članovi stožera upoznali s pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu 2022., zatim provjere funkcionalnosti i spremnosti objekata planiranih za zbrinjavanje većeg broja evakuiranih osoba/turista uslijed velikih nesreća ili katastrofa, odnosno mogućih dugotrajnih zastoja na graničnim prijelazima te gužvama ili prekidima u prometu.
 
Također je inicirano organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te je naglašena potreba održavanja komunikacije sa žurnim službama, operativnim snagama sustava civilne zaštite, komunalnim poduzećima i udrugama građana.
 
Predstavnici sudionika i operativnih snaga dali su prikaz stanja o poduzimanju i izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2022. godine iz područja nadležnosti te ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja u kojem uz stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. 
 
Također, usuglašena je koordinacija nadležnih službi i Županijskog centra 112 Krapina, koji zaprima i prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.
 
Prisutni predstavnici konstatirali su kako su izvršene pripremne aktivnosti iz njihove nadležnosti, održani i zakazani sastanci za pripremne i provedbene aktivnosti za turističku sezonu 2022. u njihovim središnjim tijelima te da su spremni za nadolazeću turističku sezonu 2022. godine.