Održana pokazna vježba u tvrtki Ina

U tvrtki INA - Otpremna stanica Šandrovac u Velikom Trojstvu je, u suradnji sa Službom civilne zaštite Bjelovar, 17. svibnja održana pokazna vježba

Foto: MUP
 
Cilj ove vježbe bio je provjeriti uvježbanost za evakuaciju i spašavanje radnika iz ugroženog prostora, kao i ispravnost opreme za sprečavanje onečišćenja i širenja opasnih tvari u okoliš. Također, provjeravana je osposobljenost, opremljenost te usklađeno djelovanje svih sudionika u izvanrednim situacijama, gašenje požara, kao i sanacija mogućih šteta po okoliš u simuliranim uvjetima incidenta.
 
Prema scenariju vježbe, došlo je do propuštanja zapaljive tekućine (nafte) iz posude obujma 1000 m3 koja služi za odvajanje masnoća (nafte) i naftnog plina iz slojne vode, tzv. dekantatora, te pojave požara u području tankvana, odnosno zaštitnog bazena dekantatora. Nakon neuspješnog gašenja inicijalnog požara protupožarnim aparatima, putem Županijskog centra 112 aktivirani su DVD i Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo te profesionalna vatrogasna postrojba INA Molve. Oni su pristupili gašenju požara i hlađenju ugroženih dijelova postrojenja te je zbrinut jedan ozlijeđeni radnik.
 
Analiza vježbe je ocijenjena uspješnom, uz poštivanje svih sigurnosnih i operativnih protokola postupanja.