Provedeno osposobljavanje povjerenika civilne zaštite grada Čazme

U organizaciji Službe civilne zaštite Bjelovar i Grada Čazme, 16. siječnja 2024. provedeno je osposobljavanje povjerenika civilne zaštite grada Čazme i njihovih zamjenika

Foto: MUP

Polaznici su tom prilikom upoznati s osnovnim pojmovima sustava civilne zaštite, predviđenim mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite koje se provode prije, za vrijeme i nakon velikih nesreća ili katastrofa, zakonskim i podzakonskim osnovama postupanja, ustrojavanjem civilne zaštite na razinama jedinica lokalne samouprave i na nacionalnoj razini (stožeri, operativne snage, postrojbe civilne zaštite raznih namjena, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) te aktivacijom i koordinacijom operativnog djelovanja.
 
Posebno su im pojašnjeni njihova uloga i dužnosti u svojstvu povjerenika te kako predstavljaju sponu između zajednice u kojoj prebivaju, čelnika grada/općine i profesionalnih službi koje postupaju u slučaju izvanrednih događaja. S obzirom na grmljavinsko nevrijeme koje je pogodilo područje Čazme u rujnu 2022. i sami su bili svjedocima stvarne prijetnje koja je nastupila te konkretnih mjera civilne zaštite koje su se provodile u suradnji svih raspoloživih službi i tijela. O tome je otvorena konstruktivna rasprava, pričalo se o naučenim lekcijama i doneseni su zaključci kojima je cilj otklanjanje uočenih nedostataka u praktičnom smislu te podizanje spremnosti za eventualne buduće slične događaje.