Područni ured civilne zaštite Varaždin proveo edukaciju djece predškolske dobi i učenika

Područni ured civilne zaštite Varaždin, u sklopu „Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja“ proveo je 10. i 13. ožujka 2023., edukacije za 172 učenika drugih i četvrtih razreda u OŠ Ludbreg, Veliki Bukovec i Martijanec te za 30 djece starije vrtićke skupine u DV „Smjehuljica“ u Ludbregu

Foto: MUP

Djeca u vrtićima i školama aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata su s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe. Također, izvršena je simulacija poziva prema Županijskom centru 112 što je djeci bilo posebno interesantno. Osim o broju 112, djeca su educirana o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.
 
Ova predavanja nailaze na veliki interes djece, a dječja reakcija i brojna pitanja najveća su nagrada i ostvarenje cilja, podizanja svijesti kod djece o važnosti sustava civilne zaštite.