Pokazna vježba evakuacije i spašavanja u Molvama

U sklopu aktivnosti "Mjesec zaštite od požara - svibanj 2023." danas, 19. svibnja 2023., održana je pokazna vježba na plinsko kondenzatnoj bušotini Molve  

Foto: MUP

Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost i koordinaciju sudionika u situacijama izvanrednih događaja zaštite i spašavanja, intervencijskog gušenja bušotina, gašenja požara i sanacije šteta na okolišu. 

Prema scenariju vježbe došlo je do udara autocisterne, koja prevozi dizel gorivo, u hidraulički vod dubinskog sigurnosnog ventila bušotine prilikom čega dolazi do propuštanja plina i izbijanja požara, a vozač pada u zonu opasnosti. Plin koji je procurio zapalio se zbog požara na autocisterni, operater koji je bio uz vozača aktivirao je hitno zatvaranje dubinskog sigurnosnog ventila (SHUT DOWN), ali ventil se nije zatvorio pa je plin i dalje nekontrolirano izlazio iz bušotine. Operater je telefonom obavijestio operatera na postaji Plinske stanice Molve istok o incidentu te slijedeći procedure za zaštitnu opremu izvukao vozača iz neposredne opasnosti. Županijski centar 112 Koprivnica je obaviješten o izvanrednom događaju te aktivira jedinicu za evakuaciju i spašavanje, kao i jedinicu za interventno gašenje, hitnu pomoć, policiju i vatrogasne postrojbe. 

U vježbi su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica, INA-e - jedinice za interventno gašenje te pripadnici profesionalne Vatrogasne postrojbe INA Molve, DVD Molve, DVD Virje i JVP Đurđevac. 

Nakon vježbe provedena je analiza s osvrtom na uvježbanost ekipa, tehničku pripremljenost vozila i opreme te koordinacije sudionika tijekom vježbe.