Povodom Dana europskog broja 112 u Koprivnici održana simulacijsko-komunikacijska vježba pomoću aplikacije NICS

U organizaciji Službe civilne zaštite Koprivnica i Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, danas je u prostoru županijske uprave održana simulacijsko-komunikacijska vježba „Olujno nevrijeme, vjetar, tuča, munja – 2023“.

Vježba je održana povodom Dana europskog broja 112, a tema je bila komunikacija operativnih snaga županijskog sustava civilne zaštite putem sustava TETRA i korištenje aplikacije NICS (Zapovjedni sustav nove generacije – Next Generation Incident Command System – NICS).

Sustav NICS omogućuje razmjenu informacija i koordinaciju sudionika sustava civilne zaštite u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama - pruža svjesnost o situaciji za širom raspršene pripadnike hitnih i drugih službi i sudionika u realnom vremenu. Pomoću geografskog informacijskog sustava – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u on-line kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije. Svi novi podaci se sinkroniziraju putem mrežne suradnje, čime je omogućen jedinstven pogled na sve aktivnosti, olakšana suradnja i omogućeno brže donošenje ključnih odluka u upravljanju izvanrednim događajima. Rad sustava NICS predstavili su djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite Igor Detelj i Dario Poljak.

Prema scenariju vježbe, Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je više poziva građana koji treba pomoć zbog mogućeg izlijevanja vodotoka, uzrokovanog obilnim kišama. Nakon toga uslijedili su pozivi s raznih lokacija na području županije (Rasinja, Šoderica, Koprivnica, Legrad) te je bilo potrebno angažirati operativno-komunikacijski centar Policijske uprave koprivničko-križevačke, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, županijski i koprivnički Stožer civilne zaštite, JVP Koprivnica, županijsku Vatrogasnu zajednicu, DVD-e i HGSS Stanicu Koprivnica. Praćenje situacije na terenu odvijalo se pomoću aplikacije NICS, a nakon vježbe održana je analiza u koju su se uključili svi sudionici.

U vježbi su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica i Županijskog centra 112 Koprivnica te članovi Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, djelatnici Policijske uprave Koprivničko-križevačke i pripadnici županijske Vatrogasne zajednice, JVP-a Koprivnica, Križevci i Đurđevac, HGSS Stanice Koprivnica, kao i predstavnici PZC-a Varaždin i ŽUC-A Križevci.
 
Zaključak vježbe je kako su edukacije od presudne važnosti za dobro funkcioniranje sustava civilne zaštite te kako se na ovaj način unaprjeđuje komunikacija, operativnost i suradnja svih njegovih sastavnica kako bi još kvalitetnije i učinkovitije reagiralo u brojnim kriznim situacijama.