Aktivnosti edukacije djece Područnog ureda civilne zaštite Varaždin

Područni ured civilne zaštite Varaždin je tijekom studenog 2023., nastavio provoditi pripremu djece za izvanredne situacije, kroz edukacije učenika nižih razreda osnovnih škola

Foto: MUP

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, proveli su 8. studenog edukaciju djece u Osnovnoj školi Šemovec, a sljedećeg dana, 9. studenog u Osnovnoj školi „Podrute“ u Donjem Makoišću, u koju su bili uključeni i učenici iz Područne škole Završje Podbelsko. Također, 22. studenog održana je edukacija djece u Osnovnoj školi u Radovanu te područnim školama u Margečanu i Gačicama.

Tijekom edukacije, djeca su kroz prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112 te zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Učenicima je prikazana projekcija prikladnog sadržaja putem kojeg su se upoznali s ponašanjem u izvanrednim situacijama te načinima kako pomoći sebi i drugima u slučaju poplave, potresa i požara. Djecu je posebno razveselila uspostava poziva prema Županijskom centru 112 Varaždin te podjela edukativno zabavne igre „Zemlja rizika“.

Ovim edukacijama bilo je obuhvaćeno 190 djece.

Također, Područni ured civilne zaštite Varaždin, podržao je organizaciju i održavanje radionice za djecu pod nazivom „Briga o mentalnom zdravlju i psihosocijalna podrška djeci iz Ukrajine i njihovim skrbnicima u Hrvatskoj“ te je 17. studenog održana radionica Društva za psihološku pomoć u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku. Teme radionice bile su motivacija u školi, prijateljstvo, integracija i prilagodba u hrvatsko društvo, prevladavanje strahova te prevencija agresivnog ponašanja. Ove radionice se provode u okviru regionalnog humanitarnog programa „Potpora integraciji djece izbjeglica i migranata u zemlje EU“, a kao odgovor na kriznu situaciju uzrokovanu ratom u Ukrajini.