Edukacija djece u Osnovnoj školi Braća Radić u Koprivnici

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u cilju promicanja potrebe smanjenja rizika od katastrofa i kriza izazvanih prirodnim nepogodama, djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica održali su jučer, 10. listopada 2022. edukaciju učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Braća Radić u Koprivnici, najveće škole u Koprivničko-križevačkoj županiji

Foto: MUP

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u cilju promicanja potrebe smanjenja rizika od katastrofa i kriza izazvanih prirodnim nepogodama, djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica održali su jučer, 10. listopada 2022. edukaciju učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Braća Radić u Koprivnici, najveće škole u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Vodeći brigu o sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama, djelatnici  Službe civilne zaštite, kroz animiranu prezentaciju upoznali su učenike s načinima  postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća, njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju te jedinstvenim europskim brojem za žurne pozive 112.

U zanimljivoj i poučnoj prezentaciji sudjelovali su i pripadnici HGSS-a, Stanice Koprivnica, koji su upoznali djecu sa svojom ulogom u spašavanju i zaštiti, prikazali su im opremu koju koriste prilikom akcija te su ih poučili kako se ponašati u prirodi.

Također, djelatnik PU Koprivničko-križevačke, Interventne jedinice policije opisao je ulogu policije u zaštiti i spašavanju, a njegov pas – Ilaja izazvao je oduševljenje djece.

Djeca su najranjivija skupina u katastrofama, stoga je važno voditi računa o njihovim potrebama, jačati njihovu spremnost i znanje o tome što učiniti kada se dogodi neka prirodna nepogoda ili druga situacija koja ugrožava njihov život i zdravlje.