U Varaždinu održan okrugli stol „ Klimatske promjene – izazov za civilnu zaštitu“.

Foto: MUP

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite u Varaždinu povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj dana 27. veljače u maloj dvorani Varaždinske županije održan je okrugli stol na temu „ Klimatske promjene – izazov za civilnu zaštitu“.
Na okruglom stolu sudjelovali su: načelnik Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, ujedno i zamjenik župana Robert Vugrin, predstavnici grada Varaždina i gradonačelnici i načelnici gradova i općina, odnosno njihovi predstavnici s područja Varaždinske županije te članice i članovi Stožera civilne zaštite Varaždinske županije. Okupljenim se je u ime Područnog ureda civilne zaštite obratio pročelnik Ivica Matošić, a moderator okruglog stola je bio Zoran Happ, voditelj Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Varaždin.
Na okruglom stolu  svoje prezentacije izložili su:
1.    Tomislav Dorić, inspektor u Službi inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin na temu Procjene rizika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2.    Danijel Bunić, direktor Vodno-gospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda na temu Obrana od poplava
3.    Ivica Labaš, županijski vatrogasni zapovjednik Varaždinske županije te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina na temu Vatrogastvo kao operativna snaga civilne zaštite
4.    Perica Horvat,  stručni suradnik za prometno i  komunalno redarstvo grada Ludbrega na temu Iskustva komunalnog i poljoprivrednog redarstva u preventivi požara otvorenog prostora i poplava na području JLS
5.    Krešimir Sever, voditelj Odsjeka za komunalno redarstvo u Upravom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina na temu Iskustva komunalnog i poljoprivrednog redarstva u preventivi požara otvorenog prostora i poplava na području JLS

Zaključci održanog okruglog stola su:
•      Kako u Hrvatskoj tako i u Varaždinskoj županiji  je realno za očekivati da će ljeta postati prevruća, a proljeća i jeseni će biti iskoristivije. Izgledan je poremećaj statusa vodnih resursa, a posljedično tome će biti afektirani vodoopskrbni sustavi i oni energetski koji su direktno vezani za tokove rijeka. Značajan “šok” očekuje i poljoprivredni sektor zbog poplava, nedostatnosti vode u vegetacijski najzahtjevnijoj fazi i potrebe za prilagodbom kultura s kojima će se u novim temperaturnim uvjetima moći učinkovito raditi
•      U Varaždinskoj  županiji  zbog nastupanja sušnijih ljetnih, a kišnijih zimskih razdoblja bit će u okvirima sustava civilne zaštite potrebno znatno više umijeća upravljanja istim, u vidu:
•      Usklađivanje zakonske regulative i osiguranje primjene iste
•      Edukacija građana u smislu primjene propisa i podizanja svijesti u provođenju osobne i uzajamne zaštite
•      Provođenja vodenih valova mjerama obrane od poplava
•      Preventivne zaštite okoliša
  
Svi prisutni su na kraju pohvalili odabir ove aktualne i društveno korisne teme i zaključili da je i ubuduće preporučljivo održavati slične radionice u cilju podizanja stručnosti i osposobljenosti u području civilne zaštite.