Edukacija djece u osnovnim školama na području Varaždinske županije

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin nastavili su s edukacijom učenika osnovnih škola i tijekom svibnja 2024. godine

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Varaždin proveo je edukaciju školske djece iz područja sustava civilne zaštite u 11 osnovnih škola: Gornji Kneginec, Veliki Bukovec, Svibovec, Sveti Đurđ, I. OŠ Varaždin, II. OŠ Varaždin, III. OŠ Varaždin, IV. OŠ Varaždin, V. OŠ Varaždin, VI. OŠ Varaždin, OŠ Petar Zrinski Jalžabet te 3 područne škole: u Drenovcu, Gornjoj Poljani i Kelemenu.

Edukacijama je nazočilo 620 učenika, koji su tom prilikom upoznati s jedinstvenim brojem za hitne službe 112, zadaćama hitnih službi, ali i načinima kako pomoći sebi i drugima u slučaju poplave, potresa i požara.

Učenici su aktivnim sudjelovanjem u predavanjima usvojila nova znanja i korisne informacije te im je podijeljen i prigodni promotivno-edukativni materijal.