Provedeno osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Općine Hercegovac

Foto: MUP

Polaznici su tom prilikom upoznati sa sustavom civilne zaštite, povijesnim izvorima, zakonskom i podzakonskom regulativom, ustrojavanju na razinama JLS i unutar sustava MUP-a, organizacijama i sudionicima uključenima u provođenje mjera civilne zaštite (operativne snage, stožeri civilne zaštite, postrojbe, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i sl.) te načelima humanosti i jednakosti, kao i operativnog djelovanja.
 
Polaznicima su prezentirane konkretne mjere civilne zaštite koje se provode u slučaju nastupanja prijetnji za stanovništvo i imovinu, njihova uloga i opseg aktivnosti kao povjerenika, načini angažiranja, dužnosti i poslovi koje po potrebi provode u koheziji s ostalim subjektima te provođenje aktivnosti sukladno donesenim planovima djelovanja. Interaktivnim pristupom i korištenjem primjera iz prakse koji su zabilježeni na području Bjelovarsko-bilogorske županije - epidemije korona virusa, potresa, olujnih nevremena, bujičnih poplava, istjecanja opasnih tvari uslijed prometnih nesreća - postignut je znatan interes polaznika i uključivanje u proces pripreme i po potrebi aktiviranja sustava civilne zaštite, kao i stvarni uvid u njihov osobni doprinos sigurnosti svojih sugrađana.