Služba civilne zaštite Bjelovar sudjelovala u pokaznoj vježbi „Poplava 2023“

Foto: MUP

Na području općine Sirač, kod vodotoka rijeke Bijele danas, 22. rujna 2023. provedena je vježba civilne zaštite pod nazivom „Poplava 2023“ s ciljem uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite u slučaju većih nesreća, uz provjeru učinkovitosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, koordinacije sudionika, dostatnosti njihovih kapaciteta i sposobnosti te podizanja razine informiranosti stanovništva.
 
Scenarijem vježbe predviđen je nastanak bujičnog vala uzrokovanog većim količinama oborina na području Papuka, zbog čega su Hrvatske vode VGI „Ilova – Pakra“ proglasile izvanredne mjere obrane od poplava. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sirač i Šibovac prezentirali su gradnju „zečjih nasipa“, dok su HGSS Stanica Bjelovar – ispostava Daruvar i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije demonstrirali spašavanje dvoje utopljenika iz vode, a Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar zbrinjavanje unesrećenih. U vježbi je sudjelovao i Stožer civilne zaštite Općine Sirač, Policijska postaja Daruvar, komunalno poduzeće Općine Sirač te djelatnici Službe civilne zaštite Bjelovar, dok se dojava i komunikacija sudionika odvijala putem Županijskog centra 112 Bjelovar. U vježbi su ukupno sudjelovala 53 sudionika sa 7 vozila.
 
Nakon vježbe provedena je analiza te je utvrđeno kako je vježba uspješno provedena, a sve službe su ispunile svoju zadaću.