Održane edukacije učenika i građana u Međimurskoj županiji

Djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec nastavili su i u mjesecu svibnju s edukacijama učenika i građana iz područja civilne zaštite

Foto: MUP i grad Mursko Središće

Edukacija djece drugih i trećih razreda Osnovne škole „Jože Horvata“ Kotoriba, kojom je obuhvaćeno 58 učenika, provedena je 8. svibnja 2024. godine.

Tijekom edukacije, simuliran je poziv prema broju 112, što je posebno razveselilo učenike jer su, tom prilikom djelatnici Županijskog centra 112 Čakovec locirali poziv i adresu pozivatelja te im je tako skrenuta pozornost da ne zloupotrebljavaju broj 112. Učenici su također upoznati s ulogom i važnosti jedinstvenog europskog broja 112 kao i ulogom žurnih službi u sustavu civilne zaštite.

Kroz edukaciju potaknut je njihov interes za prepoznavanje opasnosti kao i svijest o reagiranju i ispravnom postupanju u opasnim situacijama kao što su požar, potres i poplava. Uz sve korisne informacije, učenicima je podijeljen i prigodni promotivno-edukativni materijal.
 
Djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec također su proveli edukacije građana iz sustava civilne zaštite i to 2. svibnja u općini Dekanovec, 13. svibnja u općini Sveta Marija te 16. svibnja u gradu Mursko Središće.

Tijekom edukacija građani su upoznati sa sustavom civilne zaštite, pravima i obvezama građana u sustavu civilne zaštite, zakonskom i podzakonskom regulativom, ustrojem civilne zaštite na razini općina i gradova te sudionicima uključenim u provođenje mjera civilne zaštite. Osim uputa kako se zaštititi od prirodnih nesreća i katastrofa poput potresa, požara ili poplava te kako postupiti ako dođe do radiološke, nuklearne ili nesreće s opasnim tvarima, građani su također upoznati i s identificiranim rizicima na svom području te sustavom za rano upozoravanje i upravljanje krizama.

Građani su istaknuli korisnost edukacija te izrazili zadovoljstvo podizanjem vlastite svijesti o rizicima koji ih okružuju te njihovim zadaćama koje proizlaze iz planskih dokumenata općina. Na taj način poboljšava se sigurnost cjelokupne zajednice, smanjuju se nesreće i doprinosi se općoj sigurnosti.