U Osnovnoj školi Podturen održana vježba civilne zaštite „Potres 2022“

U organizaciji općine Podturen i Osnovne škole Podturen danas, 22. rujna 2022. godine održana je vježba civilne zaštite pod nazivom „Potres 2022“ na kojoj se provjeravala pripremljenost i osposobljenost pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite općine Podturen

Foto: MUP

Vježba je održana s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole Podturen te spašavanja učenika i zaposlenika u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, provjeravala se i osposobljenost pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite te njihovo postupanje u skladu s operativnim planovima i procedurama.
 
Vježbom su bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti: evakuacija učenika i zaposlenika škole, potraga za i spašavanje osoba pomoću K9 tima, spašavanje s visina „tirolskom prečom“, gašenje požara s vanjskom i unutarnjom navalom, postavljanje šatora za prihvat ozlijeđenih osoba i zbrinjavanje ozlijeđenih osoba.
 
U vježbi su sudjelovali učenici i djelatnici Osnovne škole Podturen, načelnik općine Podturen, članovi Stožera civilne zaštite općine Podturen, Služba civilne zaštite Čakovec, Županijski centar 112 Čakovec, Policijska uprava međimurska - Policijska postaja Mursko Središće, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, DVD Podturen, DVD Sivica, DVD Novakovec, Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Čakovec i Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.
 
Služba civilne zaštite Čakovec bila je uključena u upravljačku skupinu i tim za analizu vježbe, a sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Čakovec.
 
Nakon vježbe provedena je inicijalna evaluacija vježbe s predstavnicima sudionika vježbe. Sukladno zaključcima, vježba je ocijenjena uspješnom i kvalitetno odrađenom te kao takva predstavlja uspješnu pripremu za sve eventualne izvanredne situacije. Posebno je istaknuta važnost motiviranog ljudstva i adekvatne opreme za realizaciju intervencije.