Služba civilne zaštite Krapina nastavlja s edukacijama

Provedene edukacije u Đurmancu i Mihovljanu

Foto: MUP

Edukacija građana u općini Đurmanec iz područja civilne zaštite

Služba civilne zaštite Krapina je u suradnji s Općinom Đurmanec 25. listopada 2023. održala edukaciju građana iz područja civilne zaštite.

U ime Općine Đurmanec prisutnima se obratio zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Općine Đurmanec te pozdravio ovakav vid edukacija.

Građani su na edukaciji upoznati sa sustavom civilne zaštite te svojom ulogom u zaštiti i spašavanju. Posebno su istaknute vrste katastrofa i velikih nesreća ovisno o uzrocima nastanka, s posebnim osvrtom na prirodne i tehničko-tehnološke nesreće te postupke i djelovanje prije, za vrijeme i nakon katastrofa i velikih nesreća. Građani su također upoznati s identificiranim rizicima koji prijete Krapinsko – zagorskoj županiji i Općini Đurmanec sukladno Procjenama rizika od velikih nesreća županijskog i općinskog nivoa.

Na kraju je otvorena rasprava u kojoj su građani istaknuli korisnost ovakvih oblika upoznavanja sa sustavom civilne zaštite.


Edukacija djece u dječjem vrtiću "Miholjček"
 
U sklopu provođenja edukacija djece iz područja civilne zaštite, Služba civilne zaštite Krapina provela je edukaciju polaznika starije vrtićke dobi u dječjem vrtiću “Miholjček” u Mihovljanu.

Djeca su kroz prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim ponašanjem i postupanjem u slučaju požara, potresa i poplava.

Edukaciji je prisutvovalo 19 mališana dječjeg vrtića.