​Održana pokazna vježba sustava civilne zaštite “Potres u školi 2021.“

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/VJEŽBA_VELIKI_BUKOVEC_1.jpg
Foto: MUP

Obzirom da se na području općine Veliki Bukovec može očekivati potres jačine i do 8 stupnjeva po MCS, općina Veliki Bukovec organizirala je i provela 10. prosinca 2021. vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite na temu potresa. Scenarijem vježbe predviđena je evakuacija učenika i spašavanje povrijeđenih učenika iz Osnovne škole Veliki Bukovec koja je stradala uslijed potresa.
         
Područni ured civilne zaštite Varaždin bio je uključen u pripremu vježbe kroz sugestije i prijedloge prilikom izrade elaborata vježbe te izdavanjem suglasnosti za uključivanjem sirena tijekom vježbe. Županijski centar 112 na poziv ravnateljice škole obavio je uzbunjivanje operativnih snaga: vatrogasaca putem VOC JVP Varaždin, policije, hitne medicinske pomoći i HGSS-a. Nakon provedene vježbe djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin sudjelovali su u analizi vježbe.
 

Uz matični DVD Veliki Bukovec u vježbu su bila uključena i ostala vatrogasna društva s područja općine - DVD Dubovica i DVD Kapela te pripadnici DVD-a susjedne općine Mali Bukovec (DVD Mali Bukovec, Novo Selo Podravsko, Lunjkovec i Županec), koji su priskočili u pomoć u spašavanju i evakuaciji učenika s visine. Vatrogasnim društvima u vježbi su se priključili ekipa Hitne medicinske pomoći iz Ludbrega, ekipa Policijske postaje Ludbreg, pripadnica HGSS- stanice Čakovec s potražnim psom, pripadnici Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg kao i pripadnici Društva Crvenog križa Varaždinske županije.
          
Vježbom je prikazana osposobljenost i spremnost navedenih operativnih snaga sustava civilne zaštite u spašavanju osoba u specifičnim uvjetima, u ovom slučaju spašavanje iz objekta stradalog u potresu.