Edukacija djece u Koprivnici

Djelatnici Službe civilne zaštite Koprivnica u suradnji s HGSS-om educirali djecu koprivničkog dječjeg vrtića „Tratinčica“

Foto: MUP

Kroz animiranu prezentaciju i edukativne crtane filmove djeca su upoznata kako se ponašati u slučaju prirodnih i drugih nesreća (požar, potres, poplava, nepovoljne vremenske prilike i slično), njihovim posljedicama, ulogom žurnih službi u spašavanju ljudi i imovine te s jedinstvenim brojem za žurne pozive 112. U praktičniom dijelu edukacije pripadnik operativnih snaga HGSS-a prezentirao je  svoju ulogu i aktivnosti u zašiti i spašavanju upoznajuću djecu s opremom i tehnikom koja se koristi u akcijama spašavanja. Na kraju teorijskog dijela nastave podijeljen je edukativni materijal Ravnateljstva civilne zaštite.
Dječji vrtić "Tratinčica" čini 40 odgojnih skupina koje rade na 9 različitih lokacija u gradu ili bližoj okolici. Educirali smo polaznike odgojnih skupina "Tratinčice", "Loptice", "Zvjezdice" i  "Pčelice", a u planu je edukacija polaznika na svim lokacijama DV „Tratinčice“.