Održane vježbe civilne zaštite u Svetom Đurđu i Trnovcu Bartolovečkom

Foto: MUP

​Vježba „Sveti Đurđ 2023“ je održana u subotu, 22. travnja u naselju Sveti Đurđ, a vježba „Žabnik 2023“ u nedjelju, 23. travnja u Općini Trnovec Bartolovečki.

Tema vježbe „Sveti Đurđ 2023“ bila je spašavanje unesrećenih osoba iz objekata pogođenih jakim potresom te posljedično nastale prometne nesreće, uz gašenje izazvanog požara u javnim i privatnim stambenim objektima. Evakuacija i spašavanje su provedeni u Osnovnoj školi Sveti Đurđ te dječjem vrtiću „Suncokret“. S obzirom na to da se u blizini Općine Trnovec Bartolovečki nalazi hidroelektrana s nasipom tema vježbe „Žabnik 2023“ bila je provođenje mjera obrane od poplava zbog puknuća nasipa na HE Čakovec i evakuacija građana. 
 
Vježbe su održane s ciljem uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite općina te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, podizanja spremnosti, opremljenosti i koordinacije u slučaju većih intervencija, kao i praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja u slučaju mogućeg potresa, odnosno pucanja nasipa i proloma brane.  
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, na vježbama su sudjelovali djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin i Ludbreg, načelnik i članovi stožera civilne zaštite, pripadnici lokalno nadležnih DVD-a, HGSS stanice Varaždin, policijski službenici Policijske postaje Varaždin i Ludbreg te pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite. Vježbe su održane u sklopu obilježavanja dana općina te su na njima bili prisutni i mnogi stanovnici općina Sveti Đurđ i Trnovec Bartolovečki.
 
Na kraju vježbe održana je smotra sudionika i službena analiza vježbe koja je ocijenjena uspješnom, a voditelj analize bio je djelatnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždin. Tom prilikom zaključeno je kako su sve žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim.