Održane konferencije i online vježba u okviru projekta ForMURA

U sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska provodi se Projekt ForMURA, u okviru Interreg VA Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., u kojem su kao zainteresirani dionici sudjelovali i predstavnici Službi civilne zaštite Koprivnica i Čakovec Ravnateljstva civilne zaštite

Cilj projekta je poboljšanje sustava zaštite od poplava na hrvatsko-mađarskoj dionici, na način da se prognostički model ažurira najnovijim podacima i nadogradi u skladu sa suvremenom tehnologijom.
 
Rezultati nadogradnje i razvoja sustava upozoravanja prognostičkog modela Projekta ForMURA su nabava informatičke opreme, novopostavljeni mjerači razine vode te unaprjeđenje i osuvremenjivanje Centra obrane od poplave VGO Mura i Gornja Drava.
 
Teritorijalni obuhvat projekta je poplavno područje rijeke Mure, odnosno dionica rijeke Mure u dužini od 48 km od zajedničkog interesa između Mađarske i Hrvatske. U ovom dijelu učinci poplava su neodvojivi, utječu na oba područja i zahtijevaju suradnju u preventivnim aktivnostima. Poboljšanjem sustava zaštite od poplava smanjuje se rizik od poplava i pojačava zaštita od štetnog djelovanja voda, dobiva se na vremenu i mogućnostima preventivnog djelovanja, poboljšava se sustav obavješćivanja javnosti i sustav za uzbunjivanje te u konačnici priprema sustava civilne zaštite za reagiranje u izvanrednom događaju.
 
Tijekom projekta održane su dvije konferencije i online vježba na kojoj je demonstriran rad nadograđenog prognostičkog modela za poplave rijeke Mure i okvirnog sustava za prognozu poplava. Na završnoj konferenciji u Dekanovcu održanoj 5. srpnja 2022. sudjelovali su predstavnici Službe civilne zaštite Čakovec Marijan Pongrac i Tatjana Babić te Službe civilne zaštite Koprivnica Miroslav Blažotić.
 

LETAK ForMURA