U Osnovnoj školi Petrijanec održana vježba civilne zaštite „Evakuacija i spašavanje zbog potresa“

Pripadnici civilne zaštite Općine Petrijanec održali su u četvrtak, 5. prosinca u Osnovnoj školi u Petrijancu vježbu evakuacije i spašavanja.

Na vježbi su uz učenike i djelatnike OŠ Petrijanec sudjelovali i pripadnici svih pet dobrovoljnih društava s područja Općine Petrijanec – DVD Petrijanec, DVD Družbinec, DVD Majerje, DVD Nova Ves i DVD Strmec Podravski kao i pripadnici HGSS Stanica Varaždin, GDCK Varaždin, Policijske postaje Varaždin te Zavoda za hitnu medicinu Varaždin.

Cilj simulacije bila je provjera spremnosti svih službi s područja Općine Petrijanec pod pretpostavkom potresa koji je izazvao urušavanje zgrade s popratnom pojavom požara. Vatrogasna društva su po dolasku vršili unutarnju i vanjsku navalu te su pronašli dvije ozlijeđene osobe koje iznose iz objekta i predaju ih pripadnicima Crvenog križa koji ozlijeđene osobe zbrinjavaju.

Također, vršila se daljnja pretraga škole te su na katu pronašli još jednu ozlijeđenu osobu koju iznose pripadnici HGSS-a, a ozljede zbrinjava Hitna medicinska služba. Djelatnici MUP-a regulirali su promet oko škole i susjednog dječjeg vrtića.
Samu evakuaciju učenika i djelatnika vodila je ravnateljica škole Valerija Paljak, dok je glavni koordinator vježbe bio zapovjednik VZO Petrijanec David Lukaček. Nakon završetka, sa svim sudionicima napravljena je analiza vježbe koju je vodio Zoran Happ, voditelj Službe za pripravnost i prevenciju u Područnom uredu civilne zaštite Varaždin.

Ravnateljica OŠ Petrijanec Valerija Paljak zahvalila je sudionicima te pohvalila ozbiljan i profesionalan pristup vježbi na kojoj je većina sudionika volontera.

Na kraju se prisutnima obratio načelnik općine Petrijanec koji je napomenuo kako je ovo prva vježba održana sa svim službama civilne zaštite te da će se iste kontinuirano obavljati i u budućnosti.