​Sastanak na temu lokacija za pristup plovila žurnih službi rijekama i jezerima Varaždinske županije

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, 8. svibnja 2023. je održan sastanak žurnih službi i predstavnika JLP(R)S na temu sastavljanja popisa lokacija za ulaz/izlaz plovila žurnih službi na rijekama i jezerima Varaždinske županije

Foto: MUP

Sastanku su prisustvovali predstavnici Varaždinske županije, Policijske uprave varaždinske, Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, JVP Grada Varaždina,  HGSS-a Stanice Varaždin, Hrvatskih voda,  HEP proizvodnje te udruge Kajak kanu klub Varteks.
 
U cilju što bolje reakcije žurnih službi kod prijetnji poplavom (zbog puknuća brane obližnjih hidroelektrana ili zbog poplava uzrokovanih oborinama) provedena je analiza stanja.
 
Zaključeno je kako bi se na akumulacijskom jezeru, zbog višeg vodostaja, trebala urediti još jedna lokacija. Dogovoren je obilazak navedene lokacije s predstavnicima žurnih službi i njezino uređenje, koje će obaviti djelatnici HEP-proizvodnje.
 
Provedenom analizom utvrđena je dostatnost ostalih lokacija odnosno uređenih pristupa rijekama i jezerima.
 
Sudionici sastanka pozdravili su ovu inicijativu te je zaključeno kako su ovakav oblik preventivnog djelovanja i raspolaganje uređenim podacima ključni za brzu i učinkovitu reakciju odnosno za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.