Edukacije djece povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

U sklopu obilježavanja 13. listopada - Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, djelatnici Službe civilne zaštite Krapina održali niz prigodnih edukacija

Foto: MUP

Edukacije u svrhu podizanja svijesti o mogućim katastrofama i izvanrednim situacijama provedene su u osnovnim školama u Budinšćini, Konjšćini i Humu na Sutli te Područnoj školi Hrašćina.

U Osnovnoj školi Budinšćina održan je kviz znanja za učenike 3. i 4. razreda pod nazivom „Rizici i katastrofe“. Djeci su na zanimljiv način pojašnjeni osnovni pojmovi o rizicima te im je objašnjeno kako mogu postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća te dati svoj doprinos u očuvanju prirode i okoliša. U Osnovnoj školi Konjšćina održana je radionica „Rizik i katastrofa“, koja je svojim zabavno - edukativnim sadržajem učenicima donijela puno smijeha, zabave i veselja. 

Uz kvizove i radionice, djeca su kroz edukativnu i zabavnu igru „Zemlja rizika“ upoznata s opasnostima kojima mogu biti izloženi.

Edukacijama je prisustvovalo 206 učenika zagorskih osnovnih škola.