Održana edukacija iz područja civilne zaštite za učenike Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu

Djelatnica Službe civilne zaštite Čakovec održala je danas, 6. studenoga 2023. edukaciju učenika drugih razreda (ukupno 54 učenika) Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu i Područne škole Zasadbreg

Foto: MUP

Djeca su upoznata s ulogom i važnosti broja 112, skrenuta im je pozornost da ne zloupotrebljavaju broj 112, a tom su prilikom upoznata s ulogom žurnih službi u sustavu civilne zaštite, kao i načinom postupanja u slučaju požara, poplava, potresa i drugih prirodnih nepogoda.

Uz djelatnicu Službe civilne zaštite Čakovec u edukaciji su sudjelovali pripadnik HGSS-a Stanice Čakovec i pripadnik DVD-a Lopatinec, koji su djeci na zanimljiv način predstavili rad svojih službi u zaštiti i spašavanju, svoju odoru, opremu i tehniku koju koriste u svom radu, kao i važnu ulogu potražnih pasa kod spašavanja. Na taj način djeci je prezentirana uloga vatrogasaca i pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja u sustavu civilne zaštite.

Djeca su aktivno sudjelovala u edukaciji postavljanjem pitanja iz stvarnog života te pitanjima o načinima postupanja u opasnostima. Cilj edukacije je bio upoznavanje učenika sa sustavom civilne zaštite te naglašavanje važnosti Službe civilne zaštite u preveniranju te smanjenju rizika od nesreća i katastrofa.

Tijekom edukacije učenicima je predstavljena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ putem koje djeca na zanimljiv način uče što mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Uz sve korisne informacije, djeci je podijeljen i prigodni promotivno-edukativni materijal.