Sastanak na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2021.

U organizaciji Službe civilne zaštite Krapina, 10. lipnja 2021. u prostorijama Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije održan je radni sastanak s predstavnicima sudionika i operativnih snaga  sustava civilne zaštite na temu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2021.

Uz predstavnike organizatora sastanku su prisustvovali predstavnici Društva Crvenog križa Krapinsko - zagorske županije, HGSS-a stanice Zlatar Bistrica, Turističke zajednice Krapinsko - zagorske županije, Policijske uprave krapinsko – zagorske, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije, tvrtke Egis Road Operation Croatia d.o.o. (upravitelj na autocesti Zagreb – Macelj), Županijske uprava za ceste Krapinsko - zagorske županije, Državnog inspektorata - Područnog ureda Varaždin/Ispostave Krapina i Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije.

U uvodnom dijelu sastanka voditelj Službe civilne zaštite Krapina upoznao je nazočne s naputkom dostavljenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području nadležnosti Službe civilne zaštite Krapina, kako bi sustav civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja za vrijeme trajanja turističke sezone 2021. Posebno je skrenuta pozornost na potrebu imenovanja, konstituiranja i održavanja sjednica stožera civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dopune i ažuriranja postojećih baza podataka i planskih dokumenta te provjere funkcionalnosti i spremnosti objekata planiranih za zbrinjavanje većeg broja evakuiranih osoba/turista uslijed velikih nesreća ili katastrofa, odnosno mogućih dugotrajnih zastoja na graničnim prijelazima te gužvama ili prekidima u prometu. Također je inicirano organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Naglašena je potreba održavanja komunikacije sa žurnim službama, operativnim snagama sustava civilne zaštite, komunalnim poduzećima i udrugama građana.

Predstavnici prisutnih sudionika dali su prikaz stanja o poduzimanju i izvršavanju pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu 2021. godine iz područja nadležnosti te ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica iznenadnog događaja, u kojem uz stanovništvo mogu biti ugroženi i turisti. Usuglašena  je koordinacija nadležnih službi i Županijskog centra 112 Krapina koji zaprima i prosljeđuje informacije nadležnim službama, komunikacijski koordinira njihovo međusobno djelovanje i objedinjuje povratne informacije o provedenim aktivnostima.

Predstavnici prisutnih sudionika konstatirali su kako su obavljene sve pripremne aktivnosti iz njihove nadležnosti te da su spremni za nadolazeću turističku sezonu 2021. godine.