Održana vježba evakuacije i spašavanja u Daruvaru

U organizaciji Službe civilne zaštite Bjelovar, Javne vatrogasne postrojbe Daruvar i Pivovare Daruvar d.o.o., danas, 6. travnja 2023., provedena je vježba evakuacije i spašavanja u prostorima pivovare u Daruvaru

Foto: MUP
 
Scenarijem je predviđena akcidentna situacije prilikom koje je došlo do pucanja nivokaznog stakla u rashladnom postrojenju i istjecanja amonijaka. Putem Županijskog centra 112 Bjelovar aktivirane su Javna vatrogasna postrojba Daruvar s tri vozila i osam profesionalnih vatrogasaca, tvrtka Darkom, službenici Službe civilne zaštite Bjelovar i Stožer civilne zaštite Daruvar s obzirom na to da je lokacija tvornice u središtu grada Daruvara i predviđeni scenarij predstavlja izravnu opasnost za lokalno stanovništvo.
 
Cilj vježbe bila je praktična provjera Operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša i Plana evakuacije u slučaju iznenadnog događaja, spremnosti djelatnika tvrtke za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, pogodnosti predviđenih pravaca evakuacije te načina upozorenja neposredne opasnosti i dojave, brzina intervencije žurnih službi te prema naučenim lekcijama utvrditi potrebu mijenjanja plana intervencija i evakuacije kako bi postali još operativniji. 
 
Postupajući po elaboratu vježbe provedeno je zadimljavanje prostora pivovare, evakuacija djelatnika tvornice i intervencija Javne vatrogasne postrojbe Daruvar korištenjem specijalne opreme i vozila, prilikom čega su poduzete sve potrebne aktivnosti, kao što su stvaranje vodene magle čime se napada otrovni oblak i obavlja njegovo rušenje na zemlju te simulirano saniranje oštećenja i zatvaranje ventila, a sve radi sprječavanja širenja amonijaka na okolno stanovništvo i grad. Tvrtka Darkom je tom prilikom angažirana radi postavljanja pneumatskog čepa kako bi se spriječilo otjecanje amonijaka putem kanalizacije u rijeku Toplicu i izbjeglo daljnje onečišćenje okoliša.