Održana edukacija građana s područja Grubišnog polja

Djelatnici Službe civilne zaštite Bjelovar, u suradnji s Gradom Grubišno Polje i lokalnim stožerom civilne zaštite, u srijedu, 28. lipnja 2023., održali su edukaciju građana naziva „Ostanimo sigurni“ s ciljem jačanja osobne sigurnosti i podizanja svijesti od rizika

Foto: MUP

Tom prilikom, polaznici su upoznati sa sustavom civilne zaštite, načinom funkcioniranja i aktiviranja te sudionicima sustava kao i potencijalnim rizicima specifičnim za područje Bjelovarsko-bilogorske županije. Također, informirani su o pravilnom ponašanju za vrijeme pojave velike nesreće ili katastrofe te načinima ranog upozoravanja i postojećim sustavima za rano uzbunjivanje kao i korištenju te ulozi jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112.

U edukaciju su se uključili i članovi Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje koji su educirali građane o ulozi i zadaćama Crvenog križa.

Obzirom kako se edukaciji odazvalo mnogo zainteresiranih stanovnika s područja Grubišnog Polja, uključujući braniteljske udruge te udrugu Roma, a edukacija je provedena u izravnoj interakciji, omogućen je neposredan uvid u njihove obaveze kao sudionika sustava civilne zaštite, stjecanje spoznaja o opsegu, sposobnostima i potencijalima operativnih snaga te ulozi i važnosti jedinica lokalne i područne samouprave u poduzimanju mjera zaštite života i zdravlja građana te imovine kao i upravljanju svim raspoloživim kapacitetima ovisno o nastaloj ugrozi.

Stanovnici Grubišnog Polja, nažalost, i sami su bili svjedoci havarije u tvrtki za zbrinjavanje opasnog otpada koje je zahvatio požar velikih razmjera u lipnju 2019. i olujnog nevremena u rujnu 2022. te je interes za ove teme bio zamjetan, a reakcije izrazito pozitivne.

Kao podsjetnik na stečena znanja, polaznicima su podijeljene prigodne brošure vezane uz najizglednije opasnosti i preventivno samozaštitno postupanje kao i reaktivne mjere nakon pojave potresa, suša, ekstremnih temperatura ili pak snijega i leda, odnosno nastanka požara, pojave poplava ili klizišta.