Provedena pokazna vježba evakuacije i spašavanja u slučaju potresa - „Sveti Petar 2022“

U subotu, 5. studenoga 2022. godine provedena je zajednička vježba civilne zaštite općina Mali Bukovec i Veliki Bukovec pod nazivom „Sveti Petar 2022“ koja je ujedno bila i pokazna vježba evakuacije i spašavanja, s temom spašavanja unesrećenih osoba iz objekata pogođenih jakim potresom te gašenje posljedično izazvanog požara u javnim i privatnim stambenim objektima

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je praktična provjera spremnosti, organiziranosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite općina Mali Bukovec i Veliki Bukovec. Obzirom kako je naselje Sveti Petar najudaljenije mjesto na području Općine Mali Bukovec te nema vlastito dobrovoljno vatrogasno društvo, jedan od dodatnih ciljeva vježbe bio je provjera brzine djelovanja središnje vatrogasne postrojbe u smislu dolaska na najudaljeniju lokaciju na vlastitom području odgovornosti.
 
U vježbi su sudjelovali djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin te pripadnici DVD-a općina Mali Bukovec i Veliki Bukovec, članovi lokalnih stožera civilne zaštite, djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, HGSS-a stanice Varaždin i policijski službenici Policijske postaje Ludbreg.
 
Tom prilikom, službenici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin načelnicima općina podijelili su te prokomentirali brošure vezane uz smanjenje rizika od katastrofa, a posebno one koje su vezane uz rizike iz procjena njihovih općina.  
               
Na kraju vježbe održana je smotra sudionika, a zatim i službena analiza te je vježba ocijenjena kao uspješna. Sve žurne službe pokazale su spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim.