Održana edukacija djece IV. osnovne škole u Bjelovaru

Foto: MUP

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa djelatnici Službe civilne zaštite Bjelovar su danas, 13. listopada 2022. s ciljem usmjerenog poučavanja najranjivije skupine našeg društva održali edukaciju iz područja zaštite i spašavanja za ukupno 102 učenika drugih razreda IV. osnovne škole u Bjelovaru.

Učenicima je prikazana multimedijska prezentacija uz prikladan video i animirani sadržaj čime su upoznati s načinom sigurnog postupanja i ponašanja u izvanrednim situacijama i to prilikom pojave požara, potresa, poplava ili drugih prirodnih ili drugih katastrofa i nesreća te pratećim potencijalnim opasnostima. Posebna pozornost usmjerena je važnosti i funkciji jedinstvenog europskog broja za hitne pozive 112 te ulogama operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi. Izravan uvid u način funkcioniranja broja 112 djeca su ostvarila simulacijom, odnosno uspostavljenim telefonskim kontaktom sa Županijskim centrom 112 Bjelovar čime je postignut efekt stvarne spoznaje načina funkcioniranja sustava, izvan uobičajenog teorijskog okvira. Od operativnih snaga civilne zaštite, djeci je predstavljeno interventno vozilo i oprema vatrogasne postrojbe grada Bjelovara uz prigodna pojašnjenja.

Tijekom predavanja, interakcijskim pristupom i primjenom humora, dosjetkama, igrom i primjerima iz prakse, djeca su aktivno sudjelovala kroz zamišljene scenarije nepredviđenih događaja, poučena o konkretnim radnjama čime su izravno potaknuta na razmišljanje o tome što je potrebno poduzeti u slučaju ugroze i što je ujedno predstavljalo uvertiru za vježbu evakuacije i spašavanja koja je predviđena za naredni tjedan. Navedenim pristupom izazvane su pozitivne reakcije i potaknuto je zanimanje za sveobuhvatnu temu i ulogu sustava civilne zaštite u društvu.