Održane edukacije učenika nižih razreda Osnovne škole Podturen i pripadajućih područnih škola

Djelatnici Službe civilne zaštite Čakovec, 28. i 30. studenoga 2022. održali su edukacije za 67 učenika nižih razreda Osnovne škole Podturen te pripadajućih područnih škola Miklavec, Sivica i Novakovec

Foto: MUP

Učenici su kroz prilagođen materijal upoznati s načinom sigurnog postupanja u velikim nesrećama i katastrofama. Posebna važnost usmjerena je na rizike koji se odnose na požar, poplavu, potres te druge prirodne nepogode.
 
Također, djeci je skrenuta pozornost na važnost i funkcionalnost jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 te povezanost s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite kao i njihova uloga u sustavu zaštite i spašavanja.
 
Uz aktivno sudjelovanje djece postavljanjem pitanja iz stvarnog života, načinom postupanja i primjerima iz prezentacije, cilj je djecu upoznati s važnosti sustava civilne zaštite u prevenciji te smanjenju rizika od nesreća i katastrofa.