Edukacije Područnog ureda civilne zaštite Varaždin povodom Dana planeta Zemlje

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin i Službe civilne zaštite Koprivnica su, 19. travnja u Osnovnoj školi Đuro Ester, proveli edukaciju djece u okviru obilježavanja Dana planeta Zemlje, koji se svake godine održava 22. travnja

Foto: MUP

Kroz održane aktivnosti, djeci su prezentirani edukacijski modeli simulacije potresa, poplave i klizišta, kao i animirani filmovi koji na jasan i interesantan način pokazuju na koji način mogu spriječiti moguće katastrofe.

Edukacije su provedene u sklopu kampanje „Usvoji znanja da šteta bude manja“, čiji je cilj jačanje otpornosti zajednice na katastrofe. Uključivanjem djece i mladih, odgojno-obrazovnih i znanstvenih institucija u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa stvaraju se osnove za daljnji razvoj i integraciju smanjenja rizika u sve dijelove društva. Ne treba zaboraviti kako smanjenje rizika od katastrofa nije samo posao državnih, regionalnih i lokalnih institucija, već je to posao svakog od nas.