Provedena pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Martijanec „Slanje 2023“

U naselju Slanje, u nedjelju 5. studenoga 2023. provedena je pokazna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Martijanec pod nazivom „Slanje 2023“ s temom evakuacije i spašavanja unesrećenih osoba iz objekata pogođenih potresom, urušavanja objekata te gašenja posljedično izazvanog požara

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti, organiziranosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Martijanec, brzina i spremnost žurnih službi za interveniranje, ali i edukacija građana, djece i mladih o djelovanju operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 
Scenarij vježbe predvidio je evakuaciju i spašavanje osoba iz zgrade društvenog doma, koje su se zatekle u njegovoj unutrašnjosti tijekom potresa te bez vanjske pomoći nisu mogle napustiti objekt, dok se određen broj osoba u panici razbježao u različitim smjerovima po okolnom terenu. Zbog požara koji je nastao na tom i okolnim objektima javne namjene, uključuju se operativne snage sustava civilne zaštite s područja cijele općine.
 
Po dolasku pripadnika svih DVD - ova s područja Općine Martijanec, dužnost koordinatora na lokaciji preuzeo je načelnik Stožera civilne zaštite općine Martijanec, koji je rasporedio snage unutar i okolo stradalih objekata radi potrage i spašavanja nestalih, gašenja požara te pružanja prve pomoći unesrećenima.
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Varaždin u vježbi su sudjelovali članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Martijanec, Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, HGSS-a Stanica Varaždin, Policijske postaje Ludbreg te lokalnog stožera civilne zaštite s povjerenicima.
 
Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin bili su uključeni u koordinaciju, praćenje tijeka i naknadne analize vježbe, dok se sva komunikacija sa žurnim službama odvijala putem Županijskog centra 112 Varaždin.
 
Po završetku vježbe, provedena je analiza i zaključeno je kako su sve radnje provedene su u skladu s pravilima struke, standardnim operativnim postupcima i uputama nadležnih zapovjednika te je vježba ocijenjena uspješnom.