Održana edukacija tajnika mjesnih odbora Grada Rijeke

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka u suradnji s Odjelom prevencije Policijske uprave primorsko–goranske održao je danas, 21. veljače zajedničku edukaciju/predavanje tajnicima mjesnih odbora Grada Rijeke. Odjel prevencije održao je predavanje na temu „Prevencije kriminaliteta“, a Područni ured civilne zaštite Rijeka na temu „Sustav civilne zaštite jedinica lokalne samouprave i uloge mjesnih odbora u njemu“. Nakon predavanja uslijedila je rasprava, te je zaključeno da sa suradnjom i ovakvom praksom treba i nadalje nastaviti sa ciljem razvoja učinkovitog sustava civilne zaštite Grada Rijeke.