U Rijeci održana vatrogasna vježba

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke održala je jučer, 2. srpnja, u Riječkoj luci veliku vatrogasno spasilačku vježbu

Foto: MUP

U suradnji s posadom broda (kruzera) Scenic Eclipse, Lučkom upravom Rijeka, Lučkom kapetanijom, Dezinsekcijom, Jadranskim pomorskim servisom, Lukom Rijeka, tvrtkama Croatia Pilot, SECURITAS, Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije te Policijskom upravom primorsko goranskom osmišljena je zajednička vježba koja je testirala sposobnosti i kapacitete nabrojanih sudionika vježbe, te ukazala na eventualne slabosti i priliku za poboljšanja.
Kruzing turizam je jedna od novijih pojava turističke ponude diljem svijeta i ima značajan utjecaj na ekonomiju i razvoj destinacije. Osim uobičajenih čimbenika koji određuju konkurentnost nautičkog turizma određene destinacije, posljednjih se godina sigurnost nametnula kao vodeći čimbenik kojeg razmatraju kruzing kompanije, ali i turisti. Potreba za što većom sigurnosti nameće dobru suradnju između aktera unutar turističkog sektora s onima koji se bave sigurnošću.
Ovoj vježbi nazočili su i djelatnici Područnog ureda za civilnu zaštitu Rijeka.