Održana edukacija i pokazna vježba za djecu dječjeg vrtića „Pahuljica“ Gospić

Foto: MUP

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u organizaciji Službe civilne zaštite Gospić i dječjeg vrtića „Pahuljica“ Gospić u srijedu, 12. listopada održana je edukacija djece o funkciji i uporabi broja 112 u hitnim situacijama i uporabi brojeva žurnih službi 192, 193 i 194 te mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, a sve kako bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju pozivanja pomoći u slučaju potresa, poplave, požara i ostalih vremenskih neprilika.

Također u četvrtak, 13.listopada održana je pokazna vježba „Vrtić 2022“ evakuacije osoblja i djece iz Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Gospić te je tom prilikom prezentirana oprema koju koriste operativne snage sustava civilne zaštite: Javna vatrogasna postrojba Gospić, Policijska postaja Gospić, Gradsko društvo crvenog križa Gospić, HGSS Stanica Gospić i Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, a u na kojoj je sudjelovalo preko 70 djece.