Vježba evakuacije i spašavanja "CALUCEM 2019."

Tvornica "Calucem d.o.o. Pula" bavi se proizvodnjom cementa i ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa, a jedna od djelatnosti je i rezanje, oblikovanje te obrada kamena. Kao odgovorni pravni subjekt tvrtka redovito planira, organizira i provodi propisane mjere zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša pa jednako tako redovito svake godine planira i organizira vježbu zaštite i spašavanja. U skladu s ovogodišnjim Planom vježbi, u  Puli je 11. prosinca 2019. održana kombinirana terenska vježba sigurnosne zaštite luke i opća vježba evakuacije i spašavanja pod nazivom "Calucem 2019."  
   
Tema vježbe bila je usmjerena na mogućnost nastanak požara i eksplozije u postrojenju za proizvodnju cementa, s mogućnošću širenja požara na brod na vezu te posljedično onečišćenje mora i okoliša.  

Ciljevi vježbe su bili: 
 
  • provjera komunikacije odgovornih sudionika sustava i pokretanje aktivnosti zaštite i spašavanja
  • provjera standardnih operativnih procedura i planova u slučaju nastanka požara i eksplozije
  • provjera uvježbanosti postupanja mjerodavnih službi zaštite i spašavanja i službi osiguranja te zaposlenika tvrtke
  • provjera ispravnosti i funkcionalnosti sredstava i opreme za zaštitu i spašavanje te zaštitu okoliša
 
Prema pripremljenom scenariju vježbe u istoj su pored odgovornih osoba i zaposlenika tvrtke „Calucem d.o.o.“ Pula sudjelovali i Županijski centar 112 Pazin – Služba za civilnu zaštitu Pazin, MUP – Policijska uprava Istarska, Lučka kapetanija Pula, Inspekcija zaštite okoliša, Javna vatrogasna postrojba Pula, Služba za sigurnosnu zaštitu luke te predstavnici Grada Pule.
 
Vježba je započela oglašavanjem signala opasnosti, pokretanjem procedura zaštite i spašavanja unutar tvrtke te aktiviranjem vanjskih snaga i subjekata putem ŽC 112 Pazin. Tijekom vježbe provedene su aktivnosti na gašenju požara, evakuaciji i zbrinjavanju zaposlenika, podizanje mjera sigurnosti i zaštite luke te mjere  na sprječavanju onečišćenja mora i okoliša. 

U vježbi je ukupno sudjelovalo 80- tak zaposlenika tvrtke i pripadnika ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Nakon praktičnog dijela vježbe uslijedila je kratka analiza kojom je utvrđeno kako su vježbom ostvareni svi postavljeni ciljevi, a sudionici vježbe su svoje zadaće realizirali na vrijeme i u skladu s propisanim procedurama pa je i sama vježba ocjenjena uspješnom.