Područni ured civilne zaštite Rijeka i Odjel prevencije PU primorsko - goranske obilježili „Međunarodni dan djece žrtava nasilja“

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/RIJEKA.jpg
4. lipnja u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke u organizaciji Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske obilježen je Međunarodni dan djece žrtava nasilja. Predavanjima i radionici su prisustvovali učenici Osnovne škole „Dolac“ iz Rijeke. Službenik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka održao je edukativnu radionicu na temu ponašanja u slučaju velikih nesreća i katastrofa te djelovanja sustava civilne zaštite. Također je djeci ukazano na važnost sigurnog ponašanja i prevencije, kako do nezgoda ne bi ni dolazilo. Predavanje na temu „Sigurnost djece“ održao je policijski službenik Odjela prevencije te je između ostalog posebno naglasio važnost prevencije međuvršnjačkog nasilja, nediskriminacije i tolerantnosti među djecom u cilju poštovanja i vrednovanja različitosti. Djeca su interaktivna predavanja pratila s velikim zanimanjem.