Održana vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije „Potres 2023."

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 14. listopada 2023. u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama održana je vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije „Potres 2023.“

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranja postupanja operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije u slučaju izvanrednog događaja uzrokovanog potresom.

Efikasnost je provjeravana aktivnostima osiguranja područja, raščišćavanja ruševina, traganja i spašavanja u ruševinama, spašavanja s visine, pružanja prve pomoći i trijaže unesrećenih, osiguravanja logistike te usklađivanja međudjelovanja svih snaga.

Na vježbi su sudjelovali pripadnici Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije, Policijske uprave primorsko – goranske, Društva Crvenog križa Primorsko – goranske županije, specijalističkih postrojbi za traganje i spašavanje iz ruševina Primorsko – goranske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije.

Jedna od temeljnih zadaća vježbe bila je provjera komunikacije između Stožera civilne zaštite Primorsko – goranske županije i operativnih snaga putem koordinatora na lokaciji.

Na vježbi je sudjelovalo preko 130 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.