Održane završna edukacija i vježba u sklopu projekta STREAM

U okviru projekta STREAM (Strategic Development of Flood Management), Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA u suradnji s brojnim partnerima održala je dvodnevni program posvećen sustavima civilne zaštite i borbi protiv poplava u kojem su sudjelovali i djelatnici Službe civilne zaštite Gospić

Foto: MUP

Tako je, 26. lipnja 2023., održana edukacija na temu sustava civilne zaštite i zaštite od poplava. Sudionici su se imali priliku upoznati s planom upravljanja rizikom od poplava, sustavima upozorenja te održivim sustavima urbane odvodnje. Osim teoretskog znanja, naglasak je bio i na primjerima dobre prakse u spašavanju ljudi, životinja i imovine iz poplava.

U utorak, 27. lipnja 2023. održana je pokazna vježba „LIKA 2023“ na rijeci Lici, gdje su predstavljene oprema i tehnike spašavanja. Cilj vježbe bio je prezentirati pripravnost i djelovanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite te opremu i provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite. Predstavljena oprema u vrijednosti većoj od 220.000 eura, nabavljena kroz projekt STREAM, uključuje sredstva za spašavanje, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih osoba te zaštitu materijalnih dobara u poplavom ugroženim područjima.

Vježbom su koordinirali Joso Živković, voditelj Službe civilne zaštite Gospić i Mihael Kurteš, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Perušić. Uz djelatnike Službe civilne zaštite Gospić na vježbi su sudjelovali članovi Stožera civilne zašite Ličko-senjske županije, Grada Gospića i Općine Perušić, HGSS - Stanice Gospić, Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Gospić, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Perušić, postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Perušić te djelatnici Komunalnog poduzeća Perušić.

Projekt STREAM koji ima za cilj poboljšati monitoring rizika od poplava i povećati upravljačke mogućnosti sudionika sustava civilne zaštite, sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., a obuhvaćao je niz obrazovnih aktivnosti i pokaznih vježbi usmjerenih na obranu od poplava.

U projektu sudjeluje ukupno 21 institucija, devet s hrvatske i 12 s talijanske strane Jadranskog mora. Projekt je započeo 1. travnja 2020. i traje do 30. lipnja 2023. godine, s ukupnom vrijednosti od 9,4 milijuna eura.

Ovim dvodnevnim programom, Ličko-senjska županija i partneri su dokazali posvećenost povećanju kapaciteta i suradnje u borbi protiv poplava, štiteći tako zajednicu i okoliš.