Održana terenska vježba „Tehničko-tehnološka nesreća 2019.“

Foto: MUP

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 12.listopada održana je velika terenska vježba sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije pod nazivom „Tehničko-tehnološka nesreća 2019.“ Tema vježbe bila je postupanje snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju tehničko-tehnološke nesreće. Cilj vježbe bio je provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranja djelovanja zajedničkog postupanja operativnih snaga iz sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije u slučaju izvanrednog događaja uzrokovanog tehničko-tehnološkom nesrećom uz provjeru usklađenosti planskih dokumenata iz sustava civilne zaštite koji definiraju zadaće operativnih snaga.
 
Vježba je održana u bivšem postrojenju „INA Maziva“ Rijeka, a na istoj je bilo oko 200 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Na vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Policijska uprava Primorsko-goranska, Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanice Rijeka i Delnice,  specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije za spašavanje iz ruševina i za logistiku, postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Rijeke, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Lučka kapetanija Rijeka, „Dezinsekcija“ d.o.o. Rijeka  i Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka. Paralelno sa održavanjem vježbe, u prostorima Županijskog centra 112 održan je sastanak Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije koji je bio povezan sa zapovjednim vozilom na terenu. Vježbom je rukovodio koordinator na lokaciji (vatrogasni zapovjednik) koji je imao pomoćnike koordinatora iz svih operativnih snaga koje su sudjelovale na vježbi. Između Stožera i zapovjednog vozila uspostavljena je, osim redovne telefonske i radio veze, i video veza. Vježba se odvijala po radnim točkama:
 
₋         Gašenje požara i spašavanje unesrećenih osoba
₋         Formiranje šatorskog naselja, trijaža, pružanje hitne pomoći i priprema ozlijeđenih za prijevoz u bolnicu
₋         Ispitivanje kakvoće zraka
₋         Spašavanje osoba s visokih objekata
₋         Postavljanje brane na moru za sprečavanje širenja zagađenja naftom.
 
Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, osim u radu Stožera, aktivno su sudjelovali i u komuniciranju operativnih snaga putem Županijskog centra 112 i kao tim za analizu vježbe koji je vježbu pratio od pripremnih radnji i organiziranje vježbe pa do realizacije iste. Na vježbi je bio nazočan i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina.