Vježba evakuacije u Osnovnoj školi Karlobag

U prigodi obilježavanja 30 godina Općine Karlobag, na poziv ravnateljice Osnovne škole i Stožera civilne zaštite Općine, organizirana je vježba evakuacije učenika osnovne škole u slučaju potresa

Foto: MUP

Na vježbi su sudjelovali djelatnici Službe za civilnu zaštitu Gospić, Gradskog društva Crvenog križa Gospić, PU ličko-senjske - PP Karlobag, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Ličko-senjske županije - Ispostave Karlobag, Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Gospić, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Karlobag te članovi Stožera civilne zaštite Općine Karlobag.

Prije same simulacije vježbe i evakuacije djelatnice Gradskog društva Crvenog križa Gospić i  Službe civilne zaštite Gospić učenicima su održale prigodno predavanje. Školi je ovom prigodom uručena edukativna igra „Zemlja rizika“.

Nakon vježbe je upriličena prezentacija opreme operativnih snaga sustava civilne zaštite.